به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


2406
بازدید
ﻓﻘﻂ دو راه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد. ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿـﺰی ﻣﻌﺠـﺰه ﻧﯿـﺴﺖ . راه‬ ‫دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ .‬
There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 31 / 4 / 1392 - 16:05 دقیقه
16
موافق
2
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است