به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


2975
بازدید
دﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮور ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن‬ ‫ﺷﺮارﺗﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﺎری در ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.‬
The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 31 / 4 / 1392 - 16:03 دقیقه
20
موافق
0
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است