به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


1772
بازدید
درک ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ . ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﮥ ﺧﯿﻠﯽ دراز اﺳـﺖ . دُﻣـﺶ را‬‫در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و زﺑﺎﻧﺶ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ! این را متوجه می شوید؟ ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻫـﻢ ﻣﺜـﻞ ﻫﻤـﯿﻦ‬‫اﺳﺖ ، ﻓﻘﻂ ﺑﺪون ﮔﺮﺑﻪ !!
You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat.
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 31 / 4 / 1392 - 16:02 دقیقه
5
موافق
0
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است