به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


2312
بازدید
ﺷﯿﻄﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ای را ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ . ﻣـﺎ ﯾـﺎ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ روﺣﻤﺎن را و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎق ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ!
The devil has put a penalty on all things we enjoy in life. Either we suffer in health or we suffer in soul or we get fat
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 31 / 4 / 1392 - 15:47 دقیقه
11
موافق
2
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است