به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


1634
بازدید
درک ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﮥ ﺧﯿﻠﯽ دراز اﺳـﺖ؛ دﻣـﺶ را‬ ‫در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و زﺑﺎﻧﺶ در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻫـﻢ ﻣﺜـﻞ ﻫﻤـﯿﻦ‬ ‫اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ این وسط گربه ای وجود ندارد !
The wireless telegraph is not difficult to understand. The ordinary telegraph is like a very long cat. You pull the tail in New York, and it meows in Los Angeles. The wireless is exactly the same, only without the cat!
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: مدیر سایت
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 5 / 7 / 1392 - 21:42 دقیقه
1
موافق
0
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است