به کانال تلگرامی وبسایت سخنان آلبرت اینشتین بپیوندید! (کلیک کنید)


3635
بازدید
اﮔﺮ ‪ A‬ ﻣﻌﺎدل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮل آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد : ‪ A=X+Y+Z‬؛ ﮐـﻪ در آن ‪ ‫ X ﮐﺎر ، ‪ Y‬ﺑﺎزی و تفریح و ‪Z‬ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻫﺎن اﺳﺖ !‬‬‬‬‬‬‬
If A equals success, then the formula is: A = X + Y + Z, X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut.
references-iconمنبع:
(منتسب به جناب اینشتین)
author-iconارسال کننده: مدیر سایت
translator-iconمترجم: فرهاد فروغمند
publish-iconمنتشر شده در تاریخ: 1 / 5 / 1392 - 13:31 دقیقه
41
موافق
4
مخالف
* نام:
فامیل:
* نظر:
تصویر امنیتی:
* کد امنیتی:
تا کنون نظری راجع به این سخن ارسال نشده است